ULUSLARARASI AFET ve İNSANİ YARDIM LOJİSTİĞİ KONGRESİ
“İnsani Yardım Lojistiği: Yeni Normal ve Yenilikçi Yaklaşımlar”
09-10-11 Şubat 2022 / İSTANBUL

Değerli Katılımcılar,

Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi, Kızılay Akademi ve LODER (Lojistik Derneği) iş birliğiyle, Kızılay Lojistik sponsorluğunda, Türk Kızılay ev sahipliğinde, 09-10-11 Şubat 2022 tarihlerinde online ve yüz yüze olarak İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Dünya genelinde karşılaşılan doğal ve doğal olmayan afetler, göç, salgın gibi krizler insani yardım faaliyetlerine duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Son yıllarda, insani yardım lojistiğinin etkili bir şekilde yönetiminin önemi, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının konuya ilgisini artırmış olmakla birlikte akademik çalışmaların sayısında da hızlı bir artış olmuştur. 2020 ve 2021 yılları itibarıyla tüm dünyada ağır etkileri görülen COVID-19 pandemisi ve beraberinde yaşanan gelişmelerin ardından, tedarik zinciri, lojistik süreçler, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik konusunun öneminin fark edildiği günümüzde “İnsani Yardım Lojistiği: Yeni Normal ve Yenilikçi Yaklaşımlar” ana teması ile düzenlenecek kongrede, insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri alanlarındaki son gelişmelerin ortaya konulması hedeflenmektedir. Kongre, insani yardım konusundaki güncel araştırmalar ve uygulamaların paylaşılmasıyla birlikte bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaların ilgili sektör faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunulması amacıyla düzenlenmektedir.

Kongrede, insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri yönetimi kapsamında meslek elemanlarına yönelik eğitim seminerleri, davetli konuşmacıların paylaşımda bulunacağı konferans ve panel oturumları, bilimsel araştırma sonuçlarının sunulacağı çalıştay oturumları, insani yardım lojistiğinde yaşanan sorunların tartışılacağı odak grup toplantıları ve insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü sahalarda teknik inceleme, gezi ve ziyaretler gerçekleştirilecektir.

Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi”ne; siz değerli bilim insanlarının, araştırmacıların, sektör temsilcilerinin ve alana ilgisi olan kişilerin katılımlarından onur duyacağız.

Saygılarımızla

Kongre Düzenleme Kurulu