İnsani Yardım ve Afet Lojistiği
• Afet Lojistiği
• Acil Durum Lojistiği
• Sosyal Yardım Lojistiği

İnsani Yardım Lojistiği Organizasyonları
• Kamu sektörü
• Özel sektör
• STK

İnsani Yardım ve Afet Tedarik Zinciri

İnsani Yardım Malzemelerinin Satın alma Yönetimi

Tedarikçi Seçimi ve Sözleşmeleri

Afet ve Acil Yardım Lojistiği   
• Gıda ve Beslenme Malzemeleri Lojistiği
• Barınma ve Altyapı Malzemeleri Lojistiği
• Sağlık Malzemeleri Lojistiği
• Yaralı ve Cenazelerin Nakli
• Defin Hizmetleri
• KBRN Lojistiği
• Haberleşme Malzemeleri Lojistiği
• Enkaz Kaldırma Lojistiği

Afete Müdahale Malzemeleri Lojistiği

Uluslararası Yardım Lojistiği

Afet Lojistiği Kalite Yönetimi ve Dokümantasyonu

Uluslararası Yardım Lojistiği

İnsani Yardım Lojistiğinde Dijital Uygulamalar

Afet Lojistiği Etiği

Uluslararası ve Ulusal İnsani Yardım Mevzuatı

Kan ve Kan Ürünleri Tedarik Zinciri

Afet Sonrası İyileştirme Çalışmaları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Malzemelerin Lojistiği (Nakli ve Depolaması)

Çatışma Bölgelerinde Lojistiğin Güvenliği

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Eğitim

Ayni ve Maddi Bağışlar

Tahliye ve Yerleştirme Lojistiği

Mülteci ve Göç Hizmetleri Lojistiği

Afet Lojistik Planları

Vaka Çalışmaları

Performans Yönetimi

 

Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.