Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi

09-11 Şubat 2022, İstanbul

Kızılay Akademi & LODER Lojistik Derneği

https://idhlc.org/

A) KONGRE HAKKINDA BİLGİ

Uluslararası İnsani Yardım Lojistiği Kongresi, Kızılay Akademi ve LODER (Lojistik Derneği) iş birliğiyle, Türk Kızılay ev sahipliğinde, 09-11 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Dünya genelinde karşılaşılan doğal ve doğal olmayan afetler, göç, salgın gibi krizler insani yardım faaliyetlerine duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Son yıllarda, insani yardım lojistiğinin etkili bir şekilde yönetiminin önemi, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının konuya ilgisini artırmış olmakla birlikte akademik çalışmaların sayısında da hızlı bir artış olmuştur. 2020 ve 2021 yılları itibarıyla tüm dünyada ağır etkileri görülen COVID-19 pandemisi ve beraberinde yaşanan gelişmelerin ardından, tedarik zinciri, lojistik süreçler, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik konusunun öneminin fark edildiği günümüzde “İnsani Yardım Lojistiği: Yeni Normal ve Yenilikçi Yaklaşımlar” ana teması ile düzenlenecek kongrede, insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri alanlarındaki son gelişmelerin ortaya konulması hedeflenmektedir. Kongre, insani yardım konusundaki güncel araştırmalar ve uygulamaların paylaşılmasıyla birlikte bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaların ilgili sektör faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunulması amacıyla düzenlenmektedir.

Kongrede, insani yardım lojistiği ve tedarik zinciri yönetimi kapsamında meslek elemanlarına yönelik eğitim seminerleri, davetli konuşmacıların paylaşımda bulunacağı konferans ve panel oturumları, bilimsel araştırma sonuçlarının sunulacağı çalıştay oturumları, insani yardım lojistiğinde yaşanan sorunların tartışılacağı odak grup toplantıları ve insani yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü sahalarda teknik inceleme, gezi ve ziyaretler gerçekleştirilecektir.

B) SPONSORLUK KATEGORİLERİ

Tüm sponsorluk aktiviteleri ile ilgili olarak Organizasyon Komitesi ve Organizasyon Sekreteryası ile bağlantıya geçilmesi gerekmektedir.

 

RESMİ SPONSORLUK 100.000TL+KDV
1.     Farklı sektörlerden toplam 3 firma ile sınırlıdır.

2.     Firmanın adı ve logosu diğer sponsorlardan daha büyük puntolarla aşağıda belirtilen yerlerde kullanılacaktır:

·       Davetiyelerde

·       Sektörel Basın ilanlarında

·       Kongre salonlarında ve mesaj panolarında

3.     Web sayfasında ad ve logoları yer alacaktır (Link ile yönlendirme yapılacaktır)

4.     Sponsor firmaya 10 adet kongre davetiyesi verilecektir.

5.     Kongre kayıt masasında broşürleri dağıtılacaktır.

6.     -varsa- Şirket masa bayrakları kongre salonlarındaki masalara konulacaktır.

7.     Firmaya eğer isterse kongre sırasında bir salonda 30 dakikalık prezantasyon olanağı sağlanacaktır.

8.     Firmaya kongre merkezinde, stand açması için 12 metrekarelik alan verilecektir.

 

KONGRE SPONSORLUĞU 50.000TL+KDV
1.     Toplam 5 firma ile sınırlıdır.

2.     Firmanın adı ve logosu, aşağıda belirtilen yerlerde kullanılacaktır:

·       Davetiyelerde

·       Sektörel Basın ilanlarında

·       Kongre salonlarında ve mesaj panolarında

3.     Web sayfasında ad ve logoları yer alacaktır (Link ile yönlendirme yapılacaktır)

4.     Sponsor firmaya 5 adet kongre davetiyesi verilecektir.

5.     Kongre kayıt masasında broşürleri dağıtılacaktır.

  1. Firmaya eğer isterse kongre sırasında bir salonda 15 dakikalık prezantasyon olanağı sağlanacaktır.

       2. Firmaya kongre merkezinde, stand açması için 6 metrekarelik alan verilecektir.

KONGRE DESTEK SPONSORLUĞU 25.000TL+KDV
1.     Firmanın adı ve logosu, aşağıda belirtilen yerlerde kullanılacaktır:

·       Kongre salonlarında ve mesaj panolarında

2.     Web sayfasında ad ve logoları yer alacaktır (Link ile yönlendirme yapılacaktır)

3.     Sponsor firmaya 2 adet kongre davetiyesi verilecektir.

4.     Kongre kayıt masasında broşürleri dağıtılacaktır.

 

HİZMET SPONSORLUĞU  
Firmaların logosu yapılan hizmetin sponsorluk adı ile kullanılacaktır. Sponsor firmaya 1 adet kongre davetiyesi verilecektir (Sponsorluk hizmetinin özelliği nedeniyle sponsor firma logosunun kullanılamaması durumunda ek olarak 1 kongre davetiyesi daha verilecektir)

 

HİZMET SPONSORLUK ALANLARI  
Katılımcı Çantaları Sponsoru                                                                            15.000TL+KDV

Katılımcılara verilecek olan çanta, bloknot ve kalemlerin üzerinde kongre logosu ile birlikte firma logosu bulunur.

 

     Program Kitabı                                                                                                  10.000TL+KDV

Kongrede tüm katılımcı ve firmalara dağıtılmak üzere cep kongre programı hazırlanacak ve basılacaktır. Firma reklamı kitabın arka sayfasında kullanılacaktır.

 

     Yaka Kartı ve Program Kartı Sponsoru                                                   10.000TL+KDV

Yaka kartlarının kordon bölümünde şirket adı ve logosu yer alır.

 

     Hatıra Materyaller Sponsoru                                                                       10.000TL+KDV

Bardak, T-shirt gibi üzerinde kongrenin logosunun bulunacağı materyallerin mâliyetleri sponsor firma tarafından üstlenilir ve kongre logosunun özelliğini bozmamak kaydıyla sponsor firma kendi logosunu bu materyallerin üzerine yerleştirir.

 

     Gala Yemeği Sponsoru                                                                                   50.000TL+KDV

10 Şubat 2022 tarihinde verilecek olan gala yemeği mâliyetleri sponsor firma tarafından üstlenilir ve yemek süresince sponsor firmaların tanıtım materyalleri ve bayrakları yemek alanında bulunur. Belirtilmiş olan, en düşük menü fiyatıdır. Seçime göre fiyat değişebilecektir. Yemek sırasında sponsor firma yetkilisine konuşma hakkı verilir.

 

      Medya Sponsoru

Basın ile yürütülecek olan ilişkilerde doğacak olan yükümlülüklerle ilgili sponsorluktur.

·       Görsel basın sponsorluğu

·       Yazılı basın sponsorluğu

·       Dergi sponsorluğu

kategorileri alt başlık olabilir.

 

 

STAND BİLGİLERİ  
1. Stand Kira Bilgileri ve Stand Tahsisi

Stand talepleri kongre organizasyon komitesi tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme yapılırken firmaların tercihleri, lojistik sektörüne yakınlıkları, sponsorluk oranları ve talep tarihleri göz önünde bulundurulacaktır. Organizasyon komitesi, firmanın tercihi dışında bir yer gösterme ve sergi alanı plânında gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir. Söz konusu değişiklikler talep sahibi firmaya bildirilir. Stand talep formunun doldurulup, imzalanması sergi ile ilgili tüm koşulların kabul edildiği anlamında olup, bağlayıcıdır. Stand talebinin olumlu değerlendirilmesinden sonra ilgili firma ile sözleşme yapılır.

 

2. Ödeme ve İptal Koşulları

Sponsorluk veya stand alımı için başvuran firmalardan sözleşmenin imzalanması ile birlikte depozit göndermeleri talep edilir. Depozitler toplam bedelin %20’sinden aşağı olamaz. Ödemeler için taksitlendirme yapılabilir. Son taksit ödeme tutarı kongre tarihinden 10 gün önce olmak üzere, firmanın uygun göreceği ödeme plânını kongre sekreteryasına sunması gerekir. Söz konusu tarihe kadar ödemenin tamamlanmaması halinde depozit geri ödenmeksizin sözleşme iptal edilir. Kongre tarihinden 21 gün önceye kadar yapılan iptallerde toplam bedelin %75’i, 15 gün önceye kadar yapılan iptallerde toplam bedelin %50’si iade edilir. Kongre tarihinden 7 gün önceye kadar yapılan iptallerde alınan bedel iade edilmez. Kongre ilk günü sabahı saat 10:00’a kadar hak sahibi firmanın yerini almaması veya stand alanının boş bırakılması hâlinde kongre yönetimi, ödemesi yapılmış yeri yeniden başkasına tahsis edebilir.

 

3. Stand Ücretleri

6 m² stand ücreti 12.000 TL + KDV

4 m² stand ücreti 8.000 TL + KDV

 

4. Stand Hizmetleri

Her stand yeri için bir adet örtülü masa ve iki adet sandalye ile elektrik, genel güvenlik, temizlik, aydınlatma hizmetleri verilecektir. Stand malzemelerinin taşınması, yerleştirilmesi ve toplanması ile ekstra aydınlatmalar, özel güvenlik, özel temizlik vb. hizmetler, stand kiralayan firmaya aittir.

 

İLETİŞİM  
Adres: Sütlüce, İmrahor Cd. NO:28, 34445 Beyoğlu/İstanbul/ TÜRKİYE

______________________________________

Kongre e-posta: info@idhlc.org

__________________________________________